PRODIS CK - Informační systém pro cestovní kanceláře
 
Informační systém zajišťující agendu cestovní kanceláře. Evidence států a zájezdů jsou obohaceny o možnost uložení libovolných fotografií. Systém dále obsahuje evidenci zákazníků, obchodních partnerů, faktur. Seznamy účastníků zájezdů, sledování jejich plateb s možností tisku příjmových dokladů. Vedení provizního prodeje pro jiné cestovní kanceláře. Rezervaci ubytování účastníků zájezdu. Rozmístění cestujících v autobusu.
On-line objednávka Prodis CK
Demoverze pro Win Vista, Win 7, Win 10
Demoverze pro Windows NT, 2000, XP
Stažení ovladače pro tiskové sestavy

Katalog zájezdů Katalog zájezdů
Katalog slouží k přehlednému zobrazení zájezdů. Ke každému zájezdu lze přiřadit popis a libovolný počet fotografií. Fotografie jsou zmenšeny, kliknutím se zobrazí na celé obrazovce. Katalog obsahuje všechny potřebné informace o jednotlivých zájezdech. Záznamy je možno jakkoliv třídit, provádět nad nimi různé výběry a takto upravené sestavy kdykoliv vytisknout. Lze navádět nové a aktualizovat již zapsané zájezdy, evidovat zákazníky a jejich platby. V seznamu jsou pouze aktuální zájezdy což velice usnadňuje obsluhu. Jedním kliknutím myši lze zobrazit všechny zájezdy celého roku.
Seznam zákazníků Seznam zákazníků
Seznam zákazníků obsahuje základní údaje o aktualizovaném zájezdu a jednotlivých účastnících. Jednotlivý zákazníci jsou v levé části přehledu sloučeni do skupin dle cestovních smluv. Údaje o cenách jsou uvedeny za celou smlouvu. V pravé části přehledu jsou zobrazeny data jednotlivých účastníků zahrnutých do dané cestovní smlouvy. Ve kterémkoliv okamžiku můžete vytisknout celý seznamu účastníků, nebo seznam dle skupin. Užitečnou funkcí je tisk adres na štítky. Export údajů lze využít pro zaslání údajů zákazníků e-mailem např. pro potřeby pojištění. Přímo z přehledu lze navést novou smlouvu, aktualizovat obsazení autobusu a rezervaci ubytování.
 
Cestovní smlouva Cestovní smlouva
Cestovní smlouva je základním vstupem pro navádění zákazníků do zájezdu. Smlouva obsahuje základní údaje o aktualizovaném zájezdu. Do smlouvy se přidávají jednotlivý zákazníci přes funkci rychlého vyhledání nebo je možné navést nového zákazníka. Každému členovi jsou zvlášť přiděleny ceny z ceníku. Tyto ceny lze editovat. Na formuláři je vypočtena konečná cena za celou smlouvu. Ihned po navedení smlouvy lze zapsat platby provedené jednotlivými účastníky nebo vedoucím skupiny. Po navedení všech údajů lze smlouvu vytisknout.
Přehled plateb Přehled plateb
Přehled plateb zobrazuje jednotlivé provedené platby za celou cestovní smlouvu. Na formuláři je zobrazen přehled se základními údaji o ceně zájezdu, provedených platbách, nedoplatcích. Nedoplatek se vypočítává automaticky ze zadaných údajů. Platbu je možné provést na vybraného zákazníka navedeného ve smlouvě. Jednotlivé platby se sčítají až do celkové výše ceny zájezdu. Jednoduše a rychle máte k dispozici údaje o zaplacených částkách k daným smlouvám. Tisknout lze celý přehled plateb nebo jednotlivé příjmové doklady.
 
Rozmístění cestujících v autobusu Rozmístění cestujících
Funkce "Rozmístění cestujících v autobusu" usnadňuje práci při tvorbě zasedacího pořádku. Požadovaná definice autobusu se vybírá z nabídky existujících definic. Definice lze uživatelsky definovat. Jednotliví cestující jsou rozděleni do skupin dle jejich zařazení do cestovních smluv. Funkcí "Export E-mail" lze schéma obsazení autobusu odeslat elektronickou poštou. Rozmístění cestujících je také možné exportovat do formátu XLS. Ke každé definici lze přiřadit fotografii daného autobusu.
Definice autobusu Definice autobusu
Funkce umožňuje definovat různé typy rozmístění sedadel v autobusech. Množství definovaných autobusů není omezeno. Do aktualizace jsou zapojeny funkce pro přečíslování jednotlivých sedadel dle různých kritérií.
 
Rezervace ubytování Rezervace ubytování
Funkce usnadňuje práci při rezervaci ubytování. Rezervace se provádí systémem drag&drop. Obsazené místa jsou pro lepší orientaci barevně odlišena. Účastníky zájezdu lze ubytovat na více ubytovacích místech. Seznam ubytování lze vytisknout jednotlivě či souhrnně dle ubytování. Definici ubytování lze vytvořit v samostatné funkci. Množství ubytovacích míst není omezeno. Ubytovací místa je možné generovat hromadně.
Rezervace zájezdu Rezervace zájezdu
Rezervace zájezdu uchovávají informace o jednotlivých rezervacích. Zákazníci se navádí z archivu zákazníků rychlým vyhledáním nebo zde lze navést nového zákazníka. Rezervace obsahuje základní údaje o aktualizovaném zájezdu, počtu obsazených a volných míst. Ke každé rezervaci se zapisuje počet rezervovaných míst a datum do kdy je daná rezervace platná. Kontrola na ukončení rezervace je nastavitelná v definici systémových parametrů. Seznam rezervací zájezdu lze vytisknout.
 
Přehled cestovních smluv Přehled cestovních smluv
Přehled cestovních smluv zobrazuje všechny dosud navedené cestovní smlouvy. Přehled zobrazuje základní údaje o smlouvách včetně vedoucího skupiny. Z přehledu lze jednoduše prohlížet požadovanou cestovní smlouvu. Přehled lze vytisknout.
Aktualizace faktury Aktualizace faktury
Funkce slouží k evidenci vydaných faktur. Vydané faktury jsou rozděleny do dvou typů dle jejich použití. U vydaných faktur je vazba do evidence firem kde je možno využít rychlého vyhledávání dle zadaných údajů. Faktury lze kdykoliv vytisknout. V přehledu umožňují funkce zapsat ke každé faktuře zaplacenou částku, tisknout dodací list nebo exportovat a importovat data faktury ze souboru.
 
Souhrn funkcí které obsahuje systém PRODIS CK:
 • Evidence států
  • evidenci jednotlivých států které nabízí v zájezdech cestovní kancelář
  • možnost navedení ke každému státu detailní popis
  • možnost navedení ke každému státu libovolný počet fotografií
  • provázání států na vlastní zájezdy a zájezdy provizního prodeje
  • tisk evidence států se všemi údaji
 • Katalog zájezdů
  • kompletní katalog zájezdů zobrazující všechny dosud navedené zájezdy
  • aktuální katalog zájezdů zobrazující aktuální zájezdy (bez již vypravených)
  • tisk katalogu zájezdů se všemi údaji
  • hromadné generování zájezdů do katalogu
  • kopírování navedeného zájezdu se všemi původními údaji
  • navedení ke každému zájezdu detailní popis
  • navedení ke každému zájezdu libovolný počet fotografií
  • nevedení cestovních smlouv ke každému zájezdu
  • rezervace míst zákazníkem včetně data platnosti rezervace
  • Navedení ceníku zájezdu
  • Celkový přehled cestovních smluv
 • Cestovní smlouvy
  • jednoduché navádění zákazníků do smluv
  • rychlé vyhledávání v zákaznících při vkládání do smlouvy
  • automatickou kontrolu na naplnění všech míst zájezdu
  • navedení údajů nového zákazníka přímo ze zájezdu
  • aktualizaci údajů zákazníka přímo ze zájezdu
  • export seznamu zákazníků - např. pro zaslání údajů do pojišťovny přes e-mail
  • tisk seznamu zákazníků zájezdu
  • tisk seznamu zákazníků zájezdu dle skupin (jednotlivě, souhrnně)
  • tisk seznamu zákazníků zájezdu cestujících autobusem
  • tisk seznamu zákazníků zájezdu cestujících vlastní dopravou
  • tisk seznamu pojištěných zákazníků
  • tisk adres zákazníků na štítky (např. pro rozesílání údajů o zájezdu poštou)
  • možnost zadání platby zákazníka s možností vystavení příjmového pokl.dokladu
  • evidenci plateb zákazníků s celkovými součty za smlouvu
  • rozmístění cesujících v autobusu
  • zobrazení náhledu fota autobusu
  • výběr z několika typů(definic) autobusů
  • tisk rozmístění cestujících na tiskárně
  • export rozmístění cestujících do e-mailu
  • rezervace ubytování jednotlivých účastníků
  • tisk ubytování účastníků jednotlivě či souhrnně
  • možnost ubytování na více místech
 • Provizní prodej
  • shodné funkce s katalogem zájezdů
 • Evidence zákazníků
  • aktualizaci a přehled všech dosud navedených zákazníků
  • vyhledávání zákazníků dle zadaných údajů
  • tisk kompletního seznamu zákazníků
  • tisk adres zákazníků na štítky (např. pro rozesílání katalogů poštou)
  • zobrazení zájezdů daného zákazníka
  • zobrazení provizních zájezdů daného zákazníka
  • informaci o rocích v nichž zákazník využil služeb cestovní kanceláře (zpětně až 10 let)
 • Příjmové doklady
  • přehled již založených příjmových dokladů
  • opakovaný tisk příjmového pokladního dokladu
  • tisk přehledu příjmových dokladů
 • Fakturace
  • evidenci obchodních partnerů – vazba na tvorbu faktur
  • tvorbu faktury s přímým zápisem jednotlivých položek
  • kopírování faktur
  • možnost zápisu provedených plateb na fakturu
  • tisk faktury s možností tisku příjmového pokladního dokladu
  • tisk dodacího listu
  • export faktury na disketu
  • import faktury z diskety
  • rozbory fakturace dle jednotlivých odběratelů za určitá období
 • Všeobecné funkce systému
  • navedení základních údajů o majiteli (pro potřeby př.dokladů, fakturace)
  • nastavení zda majitel je plátce DPH či nikoliv
  • navedení až tří účtů majetele
  • nastavení automatického číslování faktury při vystavení
  • nastavení číselné řady faktur a příjmových dokladů
  • nastavení rozměrů pro tisk adres na štítky
  • zabezpečení neoprávněného přístupu pomocí vstupního jména a hesla
  • navedení přístupových práv uživatelů k jednotlivým funkcím
  • zálohování dat a obnovu z bezpečnostní kopie
  • možnost uživatelského nastavení položek v přehledech
  • možnost nastavení názvů položek, viditelnosti, zarovnání v přehledech
  • možnost provozu v počítačové síti
  • zobrazení přihlášených uživatelů s prováděnými funkcemi
  • on-line registraci produktu
  • jednoduchou a přehlednou obsluhu
  • možnost třídění přehledů dle jakékoliv položky
  • možnost výběru záznamů dle zadané podmínky
  • možnost dalšího rozšíření již dříve definované podmínky výběru
  • možnost sumování numerických položek přehledu
  • software plně funkční ve Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
 
V novějších operačních systémech nemusí být po instalaci funkční tiskové sestavy. Pro správnou funkci je potřeba nainstalovat také ovladač pro připojení na datové zdroje. Tento ovladač je k dispozici zdarma.
Ke skažení je zde: Dao35.zip.

Pro dokonalou ochranu dat je program doplněn funkcí pro archivaci a obnovení dat z archivu. Systém je navržen pro grafické prostředí MS Windows a je plně kompatibilní se všemi dosud vydanými verzemi počínaje Windows 95. Poběží Vám na jakémkoliv počítači s procesorem Pentium. K Vaší spokojenosti však doporučujeme konfiguraci Pentium 200 s 32MB operační paměti.

Pokud budete mít zájem rádi přijedeme a systém PRODIS CK vám předvedeme přímo u vás na zvoleném počítači nebo provedeme prezentaci na našem zařízení. Jako doplňkovou službu nabízíme možnost převodu vašich stávajících dat do systému PRODIS CK. Tímto způsobem lze velice rychle a jednoduše přejít na nový systém. Dále nabízíme provedení instalace, zaškolení obsluhy, následnou pomoc při řešení problémů.
 
Minimální hardwarové vybavení:
 • Procesor pentium
 • 16 MB RAM
 • min. 20MB volného místa na HDD
 • Windows 95
 • Monitor 14“ COLOR
 • Rozlišení 800x600
Doporučený hardware:
 • Procesor pentiumII 200 a vyšší
 • 64MB RAM a více
 • HDD *
 • Software WIN98/NT a vyšší
 • Monitor 15“ COLOR
 • Rozlišení 1024x768 a vyšší
 

ASW - CZ, s.r.o.
ul. 4. května 175
755 01 Vsetín
Obch.oddělení +420 702 296 187
Tech.oddělení +420 607 128 521
asw@molo.cz